O mnie

KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT BARTOSZ GROELE

Jestem adwokatem specjalizującym się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, prawie umów i prawie gospodarczym. Od 2013 roku prowadzę własną praktykę adwokacką, zaś od 2014 roku jestem również Partnerem w kancelarii Tomasik Groele i Partnerzy (wcześniej Tomasik Pakosiewicz Groele). Specjalizacja w zakresie prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego pozwala mi doradzać największym polskim i międzynarodowym Klientom, a także dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem poprzez publikacje naukowe i branżowe, działalność wykładowczą oraz funkcje pełnione w strukturach organizacji na szczeblu okręgowym, ministerialnym oraz unijnym. Zapraszam do zapoznania się z moim szczegółowym dorobkiem oraz do współpracy.

Publikacje

Publikacje naukowe i branżowe:

 • Dyrektywa o restrukturyzacji i upadłości. Perspektywa międzynarodowa i polska, redakcja dr hab. Rafał Adamus, adw. Maciej Geromin, adw. Bartosz Groele, Zbigniew Miczek, C.H. Beck 2021;
 • Upadłość konsumencka. Komentarz do nowelizacji Prawa Upadłościowego i naprawczego, redakcja R. Adamus, adw. Maciej Geromin, adw. Bartosz Groele, Zbigniew Miczek, wyd. 3, C.H. Beck 2020;
 • Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. System prawa handlowego, Tom 6, wyd. 2, redakcja A. Hrycaj, A. Jakubecki, A. Witosz, C.H. Beck 2019;
 • B. Groele, B. Magnowski, Emisja ratunkowa spółki publicznej w restrukturyzacji, Doradca Restrukturyzacyjny, czasopismo Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych, nr 15 [1/2019];
 • B. Groele, B. Magnowski, Zaskarżanie uchwały rady wierzycieli w przedmiocie propozycji układowych, Doradca Restrukturyzacyjny, czasopismo Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych, nr 14 [4/2018];
 • B. Groele, E. Tkaczuk, Doręczenia w postępowaniu restrukturyzacyjnym z udziałem wierzycieli zagranicznych – law in book and law in action, Doradca Restrukturyzacyjny, czasopismo Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych, nr 14 [4/2018];
 • Upadłość konsumencka. Komentarz do nowelizacji Prawa Upadłościowego i naprawczego, redakcja R. Adamus, adw. Maciej Geromin, adw. Bartosz Groele, Zbigniew Miczek, wyd. 2, C.H. Beck 2017;
 • Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym, redakcja A. Hrycaj i P. Filipiak, Wolters Kluwer 2016;
 • Oddłużenie w upadłości konsumenckiej, redakcja W. Rogowski, Oficyna Allerhanda 2016;
 • B. Groele, P. Koczwara, Regulamin rady wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym, Doradca restrukturyzacyjny, czasopismo Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych, nr 3 [3/2016];
 • Ewolucja uprawnień rady wierzycieli w polskim systemie prawa upadłościowego [w:] Usus Magister Est Optimus rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi, pod redakcją B. Jelonek-Jarco, R. Kosa i J. Zawadzkiej, C.H. Beck 2016;
 • Upadłość konsumencka. Komentarz do nowelizacji Prawa Upadłościowego i naprawczego, redakcja R. Adamus, adw. Maciej Geromin, adw. Bartosz Groele, Zbigniew Miczek, CH. Beck 2015;
 • Ministerstwo Sprawiedliwości, Upadłość konsumencka Poradnik, Warszawa 2015; https://www.arch.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/broszury-i-publikacje/upadlosc-konsumencka/
 • P. Koczwara, B. Groele, Odpowiedzialność prokurenta w prawie upadłościowym, Doradca restrukturyzacyjny, czasopismo Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych, nr 2 [12/2015].

PUBLIKACJE ADW. BARTOSZA GROELE WE WSPÓŁAUTORSTWIE

 • Współautor publikacji Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, redakcja A. Hrycaj i P.Filipiak, wyd. 2, Wolters Kluwer 2020;
 • Współautor publikacji Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. System Prawa Handlowego. Tom 6, redakcja A. Hrycaj, A. Jakubecki, A. Witosz, wyd. 2, C.H. Beck 2019;
 • Współautor publikacji Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. Zagadnienia praktyczne, redakcja A. Machowska, Wolters Kluwer 2016;
 • Współautor publikacji Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. System Prawa Handlowego. Tom 6, redakcja A. Hrycaj, A. Jakubecki, A. Witosz, C.H. Beck 2016;
 • Współautor publikacji Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw 2.0, redakcja A. Hrycaj, P. Filipiak, M. Geromin, B. Groele, Wolters Kluwer 2016;
 • Współautor publikacji Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, redakcja A. Hrycaj i P. Filipiak, Wolters Kluwer 2016;
 • Współautor publikacji Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym, redakcja A. Hrycaj i P. Filipiak, Wolters Kluwer 2016.

EKSPERTYZY I OPRACOWANIA NAUKOWE

 • Bankruptcy Law Severity for Debtors: Comparative Analysis Among Selected Countries, Sylwia Morawska, Blazej Prusak, Przemysław Banasik, Katarzyna Pustulka, Bartosz Groele, European Research Studies Journal, Volume XXIII, Special Issue 2 2020;
 • Law in favor of the implementation of the second chance policy in Poland. Recommendations for Amendments, PARP 2011;
 • Współautor Stanowiska Instytutu Allerhanda w sprawie kierunków zmian w Prawie upadłościowym i naprawczym, dr Rafał Adamus, Bartosz Groele, dr Jacek Lachner, Sędzia Zbigniew Miczek, Sędzia Janusz Płoch (przewodniczący), dr Marek Porzycki, Kraków 2011;
 • Współautor Stanowiska Instytutu Allerhanda w sprawie kierunków zmian w Ustawie o licencji syndyka, dr Rafał Adamus, Bartosz Groele, dr Jacek Lachner, Sędzia Zbigniew Miczek, Sędzia Janusz Płoch (przewodniczący), dr Marek Porzycki, Kraków 2010.

GLOSY

 • Glosa do wyroku SN z dnia 3 października 2007 r., IV CSK 184/07, LEX Polonica Maxima 2010;
 • Glosa do uchwały SN z dnia 6 lipca 2007 r., III CZP 71/07, LEX Polonica Maxima 2010.

Opinie, opracowania:
 • B. Groele (2020), Komentarz do projektu ustawy o uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym, LinkedIn;
 • B. Groele (2020), Komentarz do zapisów Tarczy Antykryzysowej w kontekście przedsiębiorstw w fazie restrukturyzacji, LinkedIn;
 • B. Groele (2020), Interpretacja projektu ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorstw, LinkedIn;
 • B. Groele (2020), Opracowanie dot. zawieszenia terminu na wniesienie wniosku o upadłość w trakcie trwania pandemii koronawirusa, LinkedIn;
 • B. Groele (2020), Opinia na temat ogłaszania upadłości spółek w czasie epidemii, LinkedIn;
 • Konsultacja merytoryczna do książki Działalność sądów w postępowaniach restrukturyzacyjnych i
 • upadłościowych: bariery funkcjonowania i instrumenty poprawy systemu upadłościowego w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2019.

Dla mediów

W zakresie mojej specjalizacji chętnie udzielam się również jako publicysta. Moje komentarze, opinie oraz analizy możecie Państwo znaleźć na łamach głównych ogólnopolskich dzienników oraz specjalistycznych tytułów prasy branżowej. Tematy, na które się wypowiadam dotyczą prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz prawo umów. Zachęcam do kontaktu.Dotychczas wypowiadałem się m.in. dla:

Kontakt

Email : bartosz@groele.pl Telefon : +48 600 888 018