O mnie

KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT BARTOSZ GROELE

Jestem adwokatem specjalizującym się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, prawie umów i prawie gospodarczym. Od 2013 roku prowadzę własną praktykę adwokacką, zaś od 2014 roku jestem również Partnerem w kancelarii Groele i Wspólnicy (wcześniej Tomasik Groele i Partnerzy, Tomasik Pakosiewicz Groele). Specjalizacja w zakresie prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego pozwala mi doradzać największym polskim i międzynarodowym Klientom, a także dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem poprzez publikacje naukowe i branżowe, działalność wykładowczą oraz funkcje pełnione w strukturach organizacji na szczeblu okręgowym, ministerialnym oraz unijnym. Zapraszam do zapoznania się z moim szczegółowym dorobkiem oraz do współpracy.

Publikacje

Publikacje naukowe i branżowe:

 • "Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. System prawa handlowego, Tom 6", wyd. 2, redakcja A. Hrycaj, A. Jakubecki, A. Witosz (2. wydania), C.H. Beck 2019; 
 • "Dyrektywa o restrukturyzacji i upadłości. Perspektywa międzynarodowa i polska", redakcja R. Adamus, M. Geromin, B. Groele, Z. Miczek, C.H. Beck 2021;
 • "Upadłość konsumencka. Komentarz do nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego", redakcja R. Adamus, M. Geromin, B. Groele, Z. Miczek (3. wydania), C.H. Beck 2020;
 • "Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym", redakcja A. Hrycaj i P. Filipiak, Wolters Kluwer 2016;
 • "Oddłużenie w upadłości konsumenckiej", redakcja W. Rogowski, Oficyna Allerhanda 2016;
 • B. Groele, M. Porzycki, "Dopuszczalność złożenia wniosku sanacyjnego przeciwko spółce z ograniczoną odpowiedzialnością będącej komplementariuszem w spółce komandytowej przez wierzyciela spółki komandytowej", Doradca Restrukturyzacyjny, nr 30 [4/2022]; 
 • B. Groele, D. Koss, "Regulamin rady wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym 2.0", Doradca Restrukturyzacyjny", nr 23 [1/2021]; 
 • B. Groele, B. Magnowski, "Zabezpieczenie wniosku restrukturyzacyjnego w kontekście postępowania zabezpieczającego prowadzonego przez wierzyciela dłużnika de lege lata i de lege ferenda", Doradca Restrukturyzacyjny, nr 22 [4/2020]; 
 • B. Groele, B. Magnowski, "Odpowiedzialność karnoskarbowa syndyka na podstawie przepisu art. 77 § 1 kodeksu karnego skarbowego z tytułu braku uiszczenia zaliczek na podatek dochodowy pracowników", Doradca Restrukturyzacyjny, nr 17 [3/2019]; 
 • B. Groele, B. Magnowski, "Emisja ratunkowa spółki publicznej w restrukturyzacji", Doradca Restrukturyzacyjny, nr 15 [1/2019];
 • B. Groele, B. Magnowski, "Zaskarżanie uchwały rady wierzycieli w przedmiocie propozycji układowych", Doradca Restrukturyzacyjny, nr 14 [4/2018];
 • B. Groele, E. Tkaczuk, "Doręczenia w postępowaniu restrukturyzacyjnym z udziałem wierzycieli zagranicznych – law in book and law in action", Doradca Restrukturyzacyjny, nr 14 [4/2018];
 • B. Groele, P. Koczwara, "Regulamin rady wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym", Doradca restrukturyzacyjny, nr 3 [3/2016];
 • "Ewolucja uprawnień rady wierzycieli w polskim systemie prawa upadłościowego" [w:] Usus Magister Est Optimus rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi, pod redakcją B. Jelonek-Jarco, R. Kosa i J. Zawadzkiej, C.H. Beck 2016;
 • Współautor publikacji "Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. Zagadnienia praktyczne", redakcja A. Machowska, Wolters Kluwer (2. wydania), 2020; 
 • Współautor publikacji "Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw 2.1", redakcja R. Adamus, M. Geromin, B. Groele, Z. Miczek, C.H. Beck 2019; 
 • Współautor publikacji "Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw 2.0", redakcja A. Hrycaj, P. Filipiak, M. Geromin, B. Groele, Wolters Kluwer 2016;
 • Współautor publikacji "Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz", redakcja A. Hrycaj i P. Filipiak, Wolters Kluwer 2016;
 • B. Groele, P. Koczwara, "Odpowiedzialność prokurenta w prawie upadłościowym", Doradca Restrukturyzacyjny, nr 2 [2/2015].  
 • B. Groele, “Odpowiedzialność dłużnika w postępowaniu o zatwierdzenie układu na podstawie dyrektywy 2019/1023 i noweli ustawy – Prawo restrukturyzacyjne”, Przegląd Prawa Handlowego, nr 8/2023; 
 • B. Groele, J. Chamielec, “Dopuszczalność złożenia w postępowaniu restrukturyzacyjnym zażalenia do Sądu Najwyższego w przedmiocie umorzenia postępowania sanacyjnego”, Doradca Restrukturyzacyjny, nr 33 [3/2023]; 
 • B. Groele, “Fundacje rodzinne. Komentarz | Linia orzecznicza”, red. R. Adamus, P. Stec, C. H. Beck 2023; 
 • “Kodeks spółek handlowych. Krajowe i transgraniczne transformacje podmiotowe spółek prawa handlowego. Nowelizacja z 16.8.2023 r. Komentarz | Linia orzecznicza”, red. R. Adamus, B. Groele, C. H. Beck 2023; 

PUBLIKACJE ADW. BARTOSZA GROELE WE WSPÓŁAUTORSTWIE

 • Współautor publikacji Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, redakcja A. Hrycaj i P.Filipiak, wyd. 2, Wolters Kluwer 2020;
 • Współautor publikacji Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. System Prawa Handlowego. Tom 6, redakcja A. Hrycaj, A. Jakubecki, A. Witosz, wyd. 2, C.H. Beck 2019;
 • Współautor publikacji Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. Zagadnienia praktyczne, redakcja A. Machowska, Wolters Kluwer 2016;
 • Współautor publikacji Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. System Prawa Handlowego. Tom 6, redakcja A. Hrycaj, A. Jakubecki, A. Witosz, C.H. Beck 2016;
 • Współautor publikacji Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw 2.0, redakcja A. Hrycaj, P. Filipiak, M. Geromin, B. Groele, Wolters Kluwer 2016;
 • Współautor publikacji Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, redakcja A. Hrycaj i P. Filipiak, Wolters Kluwer 2016;
 • Współautor publikacji Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym, redakcja A. Hrycaj i P. Filipiak, Wolters Kluwer 2016.

KOMENTARZE

 • Komentarz do artykułu P. Słowika (2020), Naznaczeni na dekady. Banki nie chcą przyznawać kredytów osobom, które ogłosiły kiedyś upadłość, Dziennik Gazeta Prawna;
 • B. Groele, Cross-border insolvency proceedings of groups of companies, periodyk Bulletin Joly Entreprises en difficulté (Juillet-Août 2020 - N°4), Lextenso;
 • Komentarz do artykułu M. Grzegorczyka (2020), Small Planet nadal upada, Puls Biznesu;
 • Analiza prawna do artykułu P. Słowika (2020), Oświadczenie uchroni przed upadłością, czyli ustawa o uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym, Dziennik Gazeta Prawna;
 • Analiza prawna do artykułu P. Czado (2020), Jak ratować piłkarskie kluby przed niebytem, Gazeta Wyborcza;
 • Komentarz do artykułu M. Domagalskiego (2020), Epidemia koronawirusa nie musi się kończyć upadłością firmy - o sądowej restrukturyzacji, Rzeczpospolita;
 • Komentarz do artykułu P. Słowika (2020), Nie dla wszystkich firm tarcza antykryzysowa. Restrukturyzacja, a jutro upadłość, Gazeta Prawna;
 • Komentarz do artykułu M. Domagalskiego (2020), Koronawirus: Sejm zawiesza terminy sądowe na czas epidemii, Rzeczpospolita;
 • Komentarz do artykułu M. Domagalskiego (2020), Koronawirus: przedsiebiorcy apelują o zawieszenie ogłaszania upadłości na czas epidemii, Rzeczpospolita;
 • Komentarz do artykułu P. Słowika (2020), Upadłość konsumencka po nowemu. Przepisy uproszczą procedurę jej ogłaszania, Gazeta Prawna;
 • Komentarz do artykułu P. Słowika (2019), Upadła żona pociąga za sobą męża. Korzystna dla wierzycieli uchwała SN, Gazeta Prawna;
 • Komentarz do artykułu J. Fryc (2019), Organy skarbowe wzięły pod lupę obligatariuszy GetBacku. "To próba zastraszenia", Business Insider.

EKSPERTYZY, OPINIE, OPRACOWANIA NAUKOWE

 • Bankruptcy Law Severity for Debtors: Comparative Analysis Among Selected Countries, Sylwia Morawska, Blazej Prusak, Przemysław Banasik, Katarzyna Pustulka, Bartosz Groele, European Research Studies Journal, Volume XXIII, Special Issue 2 2020;
 • B. Groele (2020), Komentarz do projektu ustawy o uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym, LinkedIn;
 • B. Groele (2020), Komentarz do zapisów Tarczy Antykryzysowej w kontekście przedsiębiorstw w fazie restrukturyzacji, LinkedIn;
 • B. Groele (2020), Interpretacja projektu ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorstw, LinkedIn;
 • B. Groele (2020), Opracowanie dot. zawieszenia terminu na wniesienie wniosku o upadłość w trakcie trwania pandemii koronawirusa, LinkedIn;
 • B. Groele (2020), Opinia na temat ogłaszania upadłości spółek w czasie epidemii, LinkedIn;
 • Konsultacja merytoryczna do książki Działalność sądów w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych: bariery funkcjonowania i instrumenty poprawy systemu upadłościowego w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2019;
 • Law in favor of the implementation of the second chance policy in Poland. Recommendations for Amendments, PARP 2011;
 • Współautor Stanowiska Instytutu Allerhanda w sprawie kierunków zmian w Prawie upadłościowym i naprawczym, dr Rafał Adamus, Bartosz Groele, dr Jacek Lachner, Sędzia Zbigniew Miczek, Sędzia Janusz Płoch (przewodniczący), dr Marek Porzycki,
 • Kraków 2011;
 • Współautor Stanowiska Instytutu Allerhanda w sprawie kierunków zmian w Ustawie o licencji syndyka, dr Rafał Adamus, Bartosz Groele, dr Jacek Lachner, Sędzia Zbigniew Miczek, Sędzia Janusz Płoch (przewodniczący), dr Marek Porzycki, Kraków 2010.

GLOSY

 • Glosa do wyroku SN z dnia 3 października 2007 r., IV CSK 184/07, LEX Polonica Maxima 2010;
 • Glosa do uchwały SN z dnia 6 lipca 2007 r., III CZP 71/07, LEX Polonica Maxima 2010.

Dla mediów

W zakresie mojej specjalizacji chętnie udzielam się również jako publicysta. Moje komentarze, opinie oraz analizy możecie Państwo znaleźć na łamach głównych ogólnopolskich dzienników oraz specjalistycznych tytułów prasy branżowej. Tematy, na które się wypowiadam dotyczą prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz prawo umów. Zachęcam do kontaktu.Dotychczas wypowiadałem się m.in. dla:

Kontakt

Email : bartosz@groele.pl Telefon : +48 600 888 018