Działalność wykładowcza i szkoleniowa

Wykładowca studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Od 2018 roku, w ramach studiów podyplomowych na WPiA UJ, prowadzę wykłady i zajęcia konwersatoryjne dla przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości: sędziów i prokuratorów. Tematyka zajęć obejmuje prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne ze szczególnym uwzględnieniem postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości i postępowania w przedmiocie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, skutków ogłoszenia upadłości i otwarcia restrukturyzacji i skutków tych postępowań na postępowania sądowe i administracyjne.

Wykładowca w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie

W ramach współpracy z WSFiZ w latach 2016-2018 miałem przyjemność przeprowadzić cykl wykładów i zajęć konwersatoryjnych dla przedstawicieli powszechnych jednostek prokuratury oraz sędziów sądów powszechnych. Tematyka zajęć obejmowała prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne oraz zakres odpowiedzialności państwa za zobowiązania publiczne i przestępstwa przeciwko prawom wierzyciela.

Wykładowca Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie

Na polu wykładowczym współpracuję także z Okręgową Radą Adwokacką w Krakowie, prowadząc cykliczne prelekcje na temat prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego dla aplikantów adwokackich.

Wykładowca w Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Z Uczelnią Łazarskiego współpracowałem w ramach trzech specjalizacji studiów podyplomowych: „Prawo egzekucyjne i windykacja należności”, „Prawo upadłościowe” i „Prawo restrukturyzacyjne”. Dla słuchaczy uczelni przygotowałem autorskie materiały szkoleniowe, wykorzystywane podczas prowadzonych przeze mnie wykładów i konwersatoriów.

Kontakt

Email : bartosz@groele.pl Telefon : +48 600 888 018