Konferencje i sympozja

Jednym z ważniejszych obszarów mojej codziennej pracy jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniem poprzez działalność wykładowczą, seminaryjną oraz uczestnictwo w konferencjach branżowych. Regularnie występuję jako prelegent na krajowych i międzynarodowych konferencjach i wydarzeniach. Dotychczas miałem okazję wystąpić przed słuchaczami w Krakowie, Poznaniu, Warszawie, Rzeszowie, Timisoarze, Kijowie, Wiedniu, Brukseli, Paryżu, Nowym Jorku i innych. Poniżej przedstawiam – w rozbiciu na lata – część z eventów, w których miałem przyjemność uczestniczyć jako ekspert i prelegent.

2020 – Ekspert prowadzący wykłady i warstaty na studiach podyplomowych z zakresu Prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego i finansowego zintegrowanego z wiedzą pozaprawną.

2020 – Webinar Restrukturyzacja przedsiębiorstwa – praktyczny warsztat.

Maj 2020 – Nieformalne konsultacje V Grupy Roboczej prawa insolwencyjnego (UNCITRAL) – delegat polski.

Luty 2020 – Cross-border insolvency proceedings of groups of companies, Francuska Krajowa Szkoła Sędziowsko-Prokuratorska w Paryżu – prelegent na seminarium treningowym.

Grudzień 2019 – 56. Sesja Grupy Roboczej V UNCITRAL – delegat polski, uczestnictwo w pracach.

Październik 2019 – Kongres 60 Milionów - 60 Million Congress, Wall Street to Warsaw Street – prelegent na kongresie.

Maj 2019 – 55. Sesja Grupy Roboczej V UNCITRAL – delegat polski, uczestnictwo w pracach.

Grudzień 2018 – 54. Sesja Grupy Roboczej V UNCITRAL – delegat polski, uczestnictwo w pracach.

Listopad 2018 – ACURIA Assessing Courts' Undertaking of Restructuring and Insolvency Actions: best practices, blockages and ways of improvement – udział w konferencji.

Listopad 2016 – VIII Polski Kongres Prawa Upadłościowego INSO 2016 – opiekun merytoryczny i prelegent.

Czerwiec 2016 – III Polski Kongres Prawa Restrukturyzacyjnego KongRes 2016 – opiekun merytoryczny i prelegent.

Listopad 2015 – VII Polski Kongres Prawa Upadłościowego INSO 2015 – opiekun merytoryczny i prelegent.

Marzec 2015 – II Polski kongres restrukturyzacyjnego KongRes 2015 – opiekun merytoryczny i prelegent.

Listopad 2014 – VI Polski Kongres Prawa Upadłościowego INSO 2014 – opiekun merytoryczny i prelegent.

Listopad 2013 – V Polski Kongres Prawa Upadłościowego INSO 2013 – opiekun merytoryczny i prelegent.

Listopad 2012 – IV Polski Kongres Prawa Upadłościowego INSO 2012 – opiekun merytoryczny i prelegent.

Kontakt

Email : bartosz@groele.pl Telefon : +48 600 888 018