Nagrody i wyróżnienia

Srebrny Medal Ministra Sprawiedliwości – zasłużony dla wymiaru sprawiedliwości w uznaniu szczególnego zaangażowania w prace Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego.

Odznaka zasłużony dla Rzeczpospolitej Polskiej w uznaniu szczególnego zaangażowania w prace Zespołu Ministra Gospodarki do spraw systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych.

Nagroda Narodowego Banku Polskiego w konkursie Scientiae Legis Excellentia na najlepsze prace magisterskie z prawa gospodarczego napisane z wykorzystaniem ekonomicznej analizy prawa i badań empirycznych za pracę magisterską pt. „Wpływ zabezpieczeń rzeczowych na oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości albo umorzenie postępowania upadłościowego”.

Szósta pozycja w rankingu Rising Stars – Liderzy jutra opracowanym przez Dziennik Gazeta Prawna oraz wydawnictwo Lexis Nexis.
Kontakt

Email : bartosz@groele.pl Telefon : +48 600 888 018